Zomertentoonstelling

Van 1 tot 28 augustus stellen Joos Mommers, Magda Lazou en Luc Mertens beelden en schilderijen tentoon in het bezoekerscentrum De Flierefluiter.

Dit artistiek trio leerde elkaar kennen in de Stedelijke Akademie voor Schone Kunsten van Turnhout. De tentoonstelling in De Flierefluiter is hun eerste gezamenlijke tentoonstelling.

 

Luc Mertens, die onder zijn pseudo Maarten Embrechts ook actief is als dichter, presenteert zowel schilderijen als beeldhouwwerk. In de recente cyclus Het tekort van de letter geeft hij gestalte aan het verband tussen schilderkunst en taal. Beide maken gebruik van tekens, en hij laat zien hoe beide hun doel hun doel net niet raken. Zijn schilderijen en beelden verwijzen in enkele gevallen naar de taaltekens, en verder naar een mysterieus verleden dat nog onbereikbaar lijkt voor de taal.

 

Magda Lazou volgde een opleiding tekenen en specialiseerde zich nadien vooral in het gebeeldhouwd potrtet, waarvoor ze een natuurlijk talent bezit. Haar zicht op de anatomie van de gelaatsuitdrukking is verbluffend. Mogen haar personages op het eerste gezicht in een soort luchtledig lijken te vertoeven, al snel merkt de toeschouwer dat ze contact maken met iets in de omgeving . Dit iets gaat deel uitmaken van de sculptuur zelf. Zo ontstaat een bijna onnavolgbare spanning, een onzichtbare kracht.

 

Na een opleiding tekenen en schilderen is Joos Mommers de laatste jaren vooral actief als beeldhouwer. Op de tentoonstelling presenteert ze haar beeldengroep “De processie”.

Zij heeft een originele stijl waarin “beweging” en “draaiing” bijna voelbaar worden. Zij slaagt erin te raken aan datgene wat mensen beweegt; haar vormen vertonen een weerbarstg en ook geladen soort humor. De deelnemers van de processie sluiten een verbond in hun halve kring, en willen de toeschouwer er misschien in opnemen, of er juist van uitsluiten.

 

Drie exposanten dus die de bezoekers van de Flierefluiter zullen intrigeren.